Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τα ακίνητα του Ομίλου MIBS, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση

info@mibsgroup.com
+30 (210) 324-17-40
14, Xenofontos Street, 10557 Athens, Greece

Πωλήσεις

Για πωλήσεις επικοινωνήστε μαζί μας στο:
sales@mibsgroup.com


Δημοσιεύσεις

Για δημοσιογραφικές ερωτήσεις και αιτήματα συνέντευξης, επικοινωνήστε:
marketing@mibsgroup.com