Ο Όμιλος ΜIBS προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών γύρω από την αγορά ακινήτου δίνοντας στους συνεργάτες και τους πελάτες την δυνατότητα να σχεδιάσουν το επόμενο βήμα τους στην Ελλάδα. Είμαστε δίπλα στον πελάτη από την πρώτη στιγμή, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη υπηρεσία διαχείρισης του/των ακινήτου/ακινήτων του/τους είτε πρόκειται για προσωπική χρήση είτε για επένδυση, δίνοντας στον/στους ιδιοκτήτη/ ιδιοκτήτες την σιγουριά.

Η εξειδικευμένη ομάδα/ή δίκτυο των δικηγόρων που συνεργαζόμαστε, παρέχει πλήρη καθοδήγηση και υποστήριξη στους αγοραστές σε όλα τα στάδια της αίτησης για Golden Visa.

Η διαχείριση του real estate είναι μια άκρως απαιτητική διαδικασία και σε κάποιες περιπτώσεις, αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στην επένδυση και στην αγορά ιδιοκτησίας. Πιο αναλυτικά, Οι υπηρεσίες που αφορούν την διαχείριση των ιδιοκτησιών συμπεριλαμβάνουν τις υπηρεσίες μίσθωσης προσαρμοσμένες σε κάθε ακίνητο και κάθε επενδυτή ξεχωριστά. Στον όμιλο MIBS παρέχουμε λύση σε κάθε αίτημα των επενδυτών μας.

Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να βρούμε τρόπο να ικανοποιήσουμε το αίτημά μας.


Στον Όμιλο MIBS λειτουργούμε τόσο ως επενδυτές και κατασκευαστές ακινήτων,όσο και ως πάροχοι συμβουλευτικών υπηρεσιών που καλύπτουν όλο το φάσμα τηςεπένδυσης και ανάπτυξης ακινήτων: απόκτηση, κατασκευή, σχεδιασμό, διαχείρισηακινήτων, υπηρεσίες μετανάστευσης και ενοικιάσεις. Ταυτόχρονα υποστηρίζουμετους επενδυτές και τους πελάτες μας στον εντοπισμό οικονομικά πλεονεκτικώνευκαιριών, αξιολογώντας και εκτιμώντας όλες τις κρίσιμες παραμέτρουςπροκειμένου να παρέχουμε μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση της ανάπτυξηςακινήτων και των στρατηγικών χρηματοδότησής της.

Ταυτόχρονα υποστηρίζουμε τους επενδυτές και τους πελάτες μας στον εντοπισμό οικονομικά πλεονεκτικών ευκαιριών ανάπτυξης, αξιολογώντας και εκτιμώντας όλες τις κρίσιμες παραμέτρους, προκειμένου να παρέχουμε μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση της ανάπτυξης ακινήτων και των στρατηγικών χρηματοδότησής της.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας

Επικοινωνήστε μαζί μας