Τον Απρίλιο του 2024, η Βουλή των Ελλήνων ενέκρινε σημαντικές αναθεωρήσεις στο ελληνικό πρόγραμμα Golden Visa, σηματοδοτώντας μια κομβική αλλαγή για τους επενδυτές που αναζητούν διαμονή μέσω επενδύσεων σε ακίνητα. Αυτές οι τροποποιήσεις, με στόχο την ενίσχυση του προγράμματος, έχουν προκαλέσει σημαντικό ενδιαφέρον και συζήτηση στην επενδυτική κοινότητα. Τα βασικά σημεία των νέων κανονισμών και οι αλλαγές που επιφέρουν στους πιθανούς υποψήφιους του προγράμματος Golden Visa για επένδυση μέσω αγοράς ακινήτων, περιγράφονται παρακάτω:

Εισαγωγή νέων επενδυτικών ορίων (400K/800K) με βάση τη γεωγραφική θέση

Μία από τις πιο αξιοσημείωτες τροποποιήσεις είναι η εισαγωγή δύο νέων επενδυτικών ορίων ανάλογα με τη γεωγραφική θέση. Σε προνομιακές τοποθεσίες όπως η Αττική, η Θεσσαλονίκη, η Μύκονος, η Σαντορίνη και νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων, η ελάχιστη επένδυση ορίζεται στα 800.000 Ευρώ. Για όλες τις άλλες περιφέρειες της Ελλάδας, το όριο ανέρχεται σε 400.000 Ευρώ.

Απαίτηση προϋπόθεση η Επένδυση σε ένα μεμονωμένο ακίνητο

Επιπλέον, η επένδυση πρέπει να γίνει σε ένα μεμονωμένο ακίνητο με ελάχιστη επιφάνεια 120 τετραγωνικών μέτρων.

Εξαιρέσεις

Υπάρχουν σημαντικές εξαιρέσεις στα νέα επενδυτικά όρια που παρέχουν μειωμένο όριο επένδυσης ανεξάρτητα από την τοποθεσία ή το μέγεθος του ακινήτου. Πιο συγκεκριμένα:

Τα ακίνητα που υπόκεινται σε αλλαγή χρήσης και μετατρέπονται σε ακίνητα για οικιστική χρήση, διατηρούν ελάχιστο όριο επένδυσης το ποσό των 250.000 Ευρώ. Ωστόσο, ισχύουν ειδικοί όροι, όπως η πραγματοποίηση της επένδυσης σε ένα μόνο ακίνητο.

Επιπλέον σε περιπτώσεις επένδυσης μέσω αγοράς ακίνητης περιουσίας σε διατηρητέα κτίρια που πρόκειται να αναπαλαιωθούν ή να ανακατασκευαστούν, το ελάχιστο όριο παραμένει επίσης 250.000 ευρώ, εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε ένα μόνο ακίνητο. Ωστόσο, οι επενδυτές πρέπει να διασφαλίσουν ότι η αποκατάσταση/ανακατασκευή θα έχει ολοκληρωθεί πριν υποβάλουν αίτηση για Golden Visa και ότι το ακίνητο δεν μπορεί να πωληθεί έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης/ανακατασκευής.

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι στα ακίνητα που αποκτώνται μέσω του προγράμματος Golden Visa δεν επιτρέπεται πλέον η βραχυχρόνια μίσθωση μέσω πλατφορμών όπως η Airbnb.

Μεταβατική περίοδος

Για να εξασφαλιστεί μια ομαλή μετάβαση, παρέχετε στους επενδυτές μια μεταβατική περίοδος. Οι επενδυτές που θα καταβάλουν προκαταβολή 10% έως τις 31 Αυγούστου 2024 και θα οριστικοποιήσουν την επένδυσή τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, μπορούν να υποβάλουν αίτηση με βάση το προηγούμενο κατώτατο όριο των 250,000 Ευρώ. Σε περίπτωση καθυστερήσεων, οι επενδυτές έχουν προθεσμία έως τις 30 Απριλίου 2025 για να ολοκληρώσουν την επένδυσή τους σε άλλο επιλέξιμο ακίνητο.

Οι τροποποιήσεις του ελληνικού προγράμματος Golden Visa το 2024 σηματοδοτούν μια συντονισμένη προσπάθεια βελτιστοποίησης του προγράμματος τόσο για τους επενδυτές όσο και για την ελληνική οικονομία. Με την εισαγωγή διαφοροποιημένων επενδυτικών ορίων με βάση τη γεωγραφική θέση και δίνοντας έμφαση στις επενδύσεις μεμονωμένων ακινήτων, το πρόγραμμα στοχεύει στην προσέλκυση επενδύσεων υψηλής αξίας, ενώ παράλληλα προωθεί την ισορροπημένη ανάπτυξη της περιφέρειας. Αυτές οι αλλαγές αναμένεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη δυναμική των επενδύσεων σε ακίνητα στην Ελλάδα και να ενισχύσουν περαιτέρω την απήχηση της χώρας ως προορισμό για ξένους επενδυτές που αναζητούν ευκαιρίες διαμονής.

Στον Όμιλο MIBS παραμένουμε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις/τροποποιήσεις και είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε προσωποποιημένες επενδυτικές λύσεις. Μην χάσετε την ευκαιρία να πραγματοποιήσετε την επένδυση σας υπό από το τρέχον επενδυτικό όριο των 250.000 Ευρώ.